MITDE-2015

Feed Rss

Оргкомітет

Голова організаційно-програмного комітету:

Заміховський Леонід Михайлович – д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики, дійсний член Української нафтогазової академії – голова організаційно-програмного комітету. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

 

Співголова організаційно-програмного комітету:

Сав’юк Лариса Олександрівна – к.т.н, доцент кафедри комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Голова Ради ГО “Український форум дистанційного та мобільного навчання”

 

Члени організаційно-програмного комітету:

Войченко Олексій Петрович – науковий співробітник відділу Діалогових та навчальних систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем.

Драчук Юрій Захарович – д.е.н., проф. кафедри менеджменту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Жук Михайло Васильович  – к.ф..н., завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і українознавства. Сумський обласний інститут  післядипломної педагогічної освіти.

Кухаренко Володимир Миколайович – к.т.н., професор кафедри технічної кріофізики, керівник проблемної лабораторії дистанційного навчання. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.

Крісілов Анатолій Данилович – к.т.н., доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій Одеської державної академії холоду, науковий керівник інноваційного центру Одеського відділення Асоціації міст та громад України, член-кореспондент Української екологічної Академії наук, член Балканської Академії наук.

Кіріченко Людмила Олегівна – д.т.н., професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.

Кімакович Віктор Євстахійович – директор департаменту освіти і науки Івано – Франківської hоблдержадміністрації

Кульчицький Іван Іванович – президент ГО «Агенція європейських інновацій», керівник українського національного контактного пункту NCP ICT and SME (Інформаційні та комунікаційні технології) програми Горизонт2020

Мариновська Оксана Яківна – д.п.н, професор, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти.

Никируй Любомир Іванович – к.ф.-м.н., доцент кафедри фізики і хімії твердого тіла, експерт регіонального контактного пункту офісу підтримки інтеграції України в європейський дослідницький простір, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Николайчук Микола Ярославович – к.т.н, доцент кафедри КТіСУ, ІФНТУНГ.

Comments are closed.