Міністерство освіти і науки України

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

Департамент освіти і наукиІвано-Франківської облдержадміністрації

 

Громадська організація “Український форум дистанційного та мобільного навчання”

 

 

проводять

V Всеукраїнський науково-практичний семінар

"СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ"

СІТвДО - 2017

 

 

2526 травня 2017 року

м. Івано-Франківськ

 

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ СЕМІНАРУ

 

ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРКУ ПРАЦЬ СЕМІНАРУ

 

MITDE - 2015

 

На базі кафедри “Інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем ” Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) та при підтримці

Громадської організації «Український форум дистанційного та мобільного навчання”

Продовжуємо обговорювати актуальні  питання стану розробки і впровадження інноваційних алгоритмів, методів і засобів дистанційного та мобільного навчання у педагогічну практику ВНЗ гуманітарного і технічного спрямування підготовки, пошуку оптимальних методів, алгоритмів та інструментальних засобів розробки дистанційних курсів та їх функціональних складових, особливості функціональної структури віртуальних навчальних просторів природничого та інженерного рівня, дидактичної підтримки, інтелектуалізації та гуманізації системи дистанційної освіти, інформаційної та волонтерської підтримки ВНЗ України загальноосвітніх шкіл (особливо сільських та гірських регіонів) та закладів середньої професійної освіти, можливості участі ініціативних викладачів та науковців ВНЗ у рамкових та транскордонних проектах, що стосуються сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та їх академічного впровадження, роль громадських організацій у рішенні проблемних питань Українського освітнього простору та налагодженні ефективної навчальної та педагогічної комунікації.

Робота науково-практичного семінару буде організована за наступними  напрямками:

Секція 1. Сучасні педагогічні теорії, як основа інноваційного навчального процесу у Вищих навчальних закладах України.

Секція 2. Методи, алгоритми, інструментальні засоби розробки систем дистанційного та мобільного навчання студентів технічних спеціальностей.

Секція 3. Досвід впровадження методів дистанційного та мобільного навчання у підготовку спеціалістів гуманітарного спрямування.

Секція 4. Роль університетів у вирішенні проблем інформатизації шкільної і середньої-професійної освіти.

Секція 5. Шляхи реалізації рамкових проектів та транскордонного співробітництва у області освіти.

Секція 6. Роль громадських та благодійних організацій у підвищенні рівня освіти Українського суспільства

Секція 7. Економічні аспекти інноваційних процесів в системах середньої вищої і професійної освіти України.

Секція 8. Освітянська підтримка створення територіальних кластерів як механізму реабілітації депресивних територій України.

 

Голова організаційно-програмного комітету

 

Заміховський Леонід Михайлович – д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем (ІТТС), дійсний член Української нафтогазової академії – голова організаційно-програмного комітету. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ).

 

Співголова організаційно-програмного комітету

 

Сав’юк Лариса Олександрівна – к.т.н, доцент кафедри ІТТС, ІФНТУНГ. Голова Ради ГО “Український форум дистанційного та мобільного навчання”

 

Члени організаційно-програмного комітету:

 

Чигур Ігор Іванович – к.т.н, доцент директор інституту інформаційних технологій, ІФНТУНГ

Войченко Олексій Петрович – науковий співробітник відділу Діалогових та навчальних систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем.

Драчук Юрій Захарович д.е.н., проф. кафедри менеджменту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Жук Михайло Васильович  – к.ф..н., завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін і українознавства. Сумський обласний інститут  післядипломної педагогічної освіти.

Кухаренко Володимир Миколайович – к.т.н., професор кафедри технічної кріофізики, керівник проблемної лабораторії дистанційного навчання. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.

Крісілов Анатолій Данилович к.т.н., доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій Одеської державної академії холоду, науковий керівник інноваційного центру Одеського відділення Асоціації міст та громад України, член-кореспондент Української екологічної Академії наук, член Балканської Академії наук.

Кіріченко Людмила Олегівна д.т.н., професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.

Кімакович Віктор Євстахійович директор департаменту освіти і науки Івано - Франківської облдержадміністрації

Кульчицький Іван Іванович президент ГО «Агенція європейських інновацій», керівник українського національного контактного пункту NCP ICT and SME (Інформаційні та комунікаційні технології) програми Горизонт2020.

Николайчук Микола Ярославович – к.т.н, доцент кафедри ІТТС, ІФНТУНГ.

 

Контакти:

Вчений секретар: Мірзоєва Олександра Юріївна – аспірант кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: (095)520-91-15, kristinaalex2007@mail.ru

Заступник вченого секретаря: Мороз Ігор Богданович  лаборант лабораторії мехатронних систем, студент кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: (097)856-70-12, ihor.moroz.ukr@gmail.com

Організаційні питання: Сав’юк Лариса Олександрівна: +38(0342)73-03-59; (050)155-80-08; (096)269-26 65 e-mail novicecuratorslo@gmail.com

E-mail для листування: sitvdo2017@gmail.com

 

Формат семінару носить науково-практичний характер

 

25 травня пленарне засідання, очні та дистанційні виступи учасників семінару з можливістю дискусії та обговорення.

 

26 травня тренінги, вебінари  та круглі столи, забезпечення можливості отримання досвіду практичних навичок знання в галузі інноваційних технологій дистанційного навчання та мобільного навчання.

 

26 травня після 14.00 організатори готові ознайомлення учасників семінару з науковими доробками працівників кафедри в галузі інформаційно-комунікаційних технологій та методів дистанційного навчання, навчальними лабораторіями на базі апаратно-програмних засобів   фірми Siеmens, Phoenix Contact, Honeywell,  обладнанням лабораторії мехатронних систем, що створена власними силами студентів і працівників кафедри, розробками в області тренажеробудування та лабораторних практикумів з віддаленим доступом, системою дистанційного навчання  на основі Free Open Source Moodle, системою дистанційного діагностування рівня знань D-tester.

 

Напружена робота семінару не виключає культурної програми, яка дозволить нашим гостям ознайомитися зі столицею Прикарпаття м. Івано-Франківськ, історичними і культурними пам’ятками нашого мирного, працелюбного, мальовничого краю.

 

Для участі у роботі науково-практичного семінару Вам необхідно до 15 травня 2017 р. пройти реєстрацію на офіційному сайті семінару за адресою www.mitde.org.ua/2017/registration та до 20 травня 2017 р. подати тези доповіді за вимогами та додатковими інструкціями організаторів семінару які будуть надіслані авторам на електронну пошту.

Робоча мова конференції: Українська.

Участь в роботі семінару може бути як очною, так і дистанційною та заочною.

Дискусії та обговорення доповідей будуть організовані з використанням Internet – телефонії Skype.  

Організаційний внесок для участі у семінарі складає

Очна участь:

1. Для студентів, магістрів, аспірантів та молодих

науковців -  100 грн.

2. Для викладачів та наукових співробітників – 250 грн.

Дистанційна та заочна участь:

1. Для студентів, магістрів, аспірантів та молодих

науковців -  75 грн.

2. Для викладачів та наукових співробітників – 150 грн.

Організаційний внесок включає :

1. Офіційну реєстрацію у якості учасника семінару з розміщенням інформації на сайті організаторів.

2. Забезпечення одним екземпляром матеріалів семінару (за умовою очної участі): програма семінару, збірник тез доповідей учасників семінару на паперовому та електронному носіях, сертифікат підтвердження очної участі у роботі наукового заходу.

3. Забезпечення відео – трансляції виступів та розміщення опрацьованих відео-матеріалів у мережі Іnternet (за умовою очної та заочної участі).

 4.Кава-брейк у перервах роботи семінару та культуні заходи.

Банківські реквізити:

Одержувач: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу /Код ЄДРПОУ 02070855. 

Банк одержувач: ДКСУ в Івано-Франківській обл., МФО 820172. /Р/р № 31259290204276

Свід. платника податків 12872203, інд. податковий номер 020708509155. В платіжному дорученні просимо вказати за участь в “Семінарі СІТвДО- 2017”, ПІБ учасника.

Увага! При очній участі у роботі семінару орг. внесок оплачується під час реєстрації.

 

Заїзд учасників семінару і реєстрація:

24-25 травня 2017 р.

 

Початок роботи:

25 травня 2017 р. о 10.00

 

Закриття семінару та від’їзд учасників:

26 травня 2017 р. о 16.00

 

Наша адреса: 76019, вул. Карпатська 15, корпус 1 Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, інститут інформаційних технологій, 3 поверх, ауд.1307.

 

Просимо заздалегідь (до 15.05.2017 р.) підтвердити свою очну участь в роботі науково-практичного семінару із зазначенням необхідності бронювання проживання, а також самостійно потурбуватися про наявність проїзних документів.